Al complir-se un any ja del inici de la nostra relació professional, en la que la seva empresa ens ha prestat els serveis de Servei de Prevenció Aliè i Formació informació sobre Prevenció de Riscos Laborals, i havent-se superat per molt! les nostres expectatives sobre aquests serveis prestats al grup empresarial que tinc l’orgull de dirigir, no seria just deixar de ressaltar i distingir la seva inapreciable aportació i col·laboració dedicada a la tasca encomanada, caracteritzades per la seva notable professionalitat.

Durant els anys anteriors al inici de les nostres relacions comercial s, la nostra organització veia com una obligació o un simple tràmit, necessari per imperatiu legal. el fel de comptar amb una empresa de Servei de Prevenció Aliè, ja que la poca dedicació generalitzada en aquest sector pels seus clients, fa que les empreses sovint tinguem aquesta sensació. Amb la dedicació rebuda per part de Preinfa. per primer cop hem percebut aquests serveis com quelcom necessari i sobretot rendible.

La seva absoluta dedicació, moltes vegades sense considerar límits a les hores de treball ni a als horaris, ha resultat per sobre de qualsevol objectiu plantejat, per la qual cosa és del meu total interès comunicar- li el nostre desig de continuar a aquesta col·laboració.

Felicitant-lo novament i expressant el nostre reconeixement.